Brandveiligheid

Jomika Consult geeft advies over brandveiligheid in kleine en grote bedrijven over heel België. Voor iedere situatie geven we passende aanbevelingen, rekening houdend met de wetgeving die anders in elkaar zit dan bij de arbeidsveiligheid. Onze opdracht bestaat uit een geheel van activiteiten, zoals de noodplanning, de opleiding van het personeel en het uitvoeren van evacuatieoefeningen.

De basisprincipes van de risicoanalyse worden ook hier toegepast om de veiligheid te vergroten. Bij de brandweer zijn er immers risico’s die niet uit te sluiten zijn. Deze resulteren in preventieve maatregelen zoals het inzetten van persoonlijke middelen als speciale kledij, laarzen en helmen.

Daarnaast doen wij aan noodplanning in het kader van de curatieve brandbestrijding. Bij het uitbreken van brand is dit de organisatie van de brandbestrijding en de evacuatie, die het belangrijkst is omdat mensen van het grootste belang zijn.

Om dit noodplan te kunnen realiseren stelt Jomika Consult bovendien opleidingsplannen op. Zo leiden we brandweermensen op in de brandweerschool en binnen externe bedrijven, zowel theoretisch als op het terrein.