Welzijn op het werk


Voor Jomica Consult is welzijn op het werk een topprioriteit. Om dit te kunnen bereiken leggen we met een doorgedreven risicoanalyse de basis voor een sterk preventief en curatief beleid in kleine en grote bedrijven over heel België.

In deze risicoanalyse is er aandacht voor arbeidsveiligheid en preventie. Zo worden de mogelijke risico’s en gevaren bepaald in concrete arbeidssituaties binnen een bedrijf, op een werf of in een instelling. Risicoanalyses worden steeds uitgevoerd in samenspraak met mensen op het terrein, zoals ingenieurs en arbeiders.

Na het vastleggen van deze probleemgebieden zoekt Jomica Consult uit welke maatregelen genomen kunnen worden, die zowel preventief als curatief van aard kunnen zijn.

Preventieve maatregelen minimaliseren de risico’s of nemen ze weg. Curatieve maatregelen bestaan dan weer uit het opstellen van een noodplan voor de bescherming van gebouwen en de veiligheid van het personeel. Deze maatregelen verschillen van bedrijf tot bedrijf en van sector tot sector. Bij KBC wordt er bijvoorbeeld gefocust op mogelijke kantoorovervallen, waarbij het personeel altijd primeert op de materiële middelen.

Ten slotte bestaan er verschillende methoden die toegepast kunnen worden, afhankelijk van het bedrijf en het soort risico. Jomika Consult maakt echter veel gebruik van de Kinney-methode.