Veiligheidscoördinatie

Goede veiligheid is van groot belang op een bouwwerf! Daarom is er nood aan veiligheidscoördinatie: de wetgeving op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, zoals rioleringswerken en bouwwerven. Bij Jomika Consult kunt u onder meer terecht voor de coördinatie op kleine en grote werven, voor nieuwbouw en renovatie en bij bedrijven en particulieren.

Op een bouwwerf is een sterke coördinatie noodzakelijk doordat de veiligheid van bepaalde bedrijven elkaar hier overlapt. Een bepaald gebouw heeft bijvoorbeeld een stelling nodig die zal gebruikt worden door zowel aannemers, elektriciens als loodgieters. Om alles goed te laten verlopen, maakt Jomika Consult in dit geval afspraken rond de stelling.

Voor een efficiënte veiligheidscoördinatie moeten er tevens 3 documenten in orde worden gebracht:

  1. Risicoanalyse met preventieve maatregelen en veiligheidsplan
  2. Werfdagboek
  3. Postinterventiedossier

Daarnaast hanteren wij hier min of meer dezelfde procedure als bij de arbeid- en brandveiligheid, namelijk het uitvoeren van een risicoanalyse met betrekking tot de werkzaamheden op de bouwwerf, het opstellen van een veiligheid- en gezondheidsplan en het nauwgezet coördineren en opvolgen van de werkzaamheden.

Veiligheidscoördinatie is wettelijk verplicht op bouwwerven met meer dan 2 aannemers. Jomika Consult voert deze coördinatie bovendien uit op het hoogste niveau (niveau A), wat wil zeggen dat wij op elke werf aangesteld mogen worden.